• BUCO trainingen

  de Colignystraat 11
  2713 EA Zoetermeer

  e-mail info@bucotrainingen.nl
  e-mail 079 – 352 07 65
 • Studieplan NLP-Practitioner (plus)

  LEERDOEL VAN DE CURSUS:

  • Als deelopleiding.
  • Inzicht in hoe communicatie werkt.
  • Interventies leren om tijdens de coaching gesprekken uit te kunnen voeren.
  • Mensen naar hun doelen te begeleiden.
  • Technieken leren om communicatie te verbeteren.

  TOELATINGSEIS:

  • Minimaal 21 jaar zijn.
  • MBO denk- of werkniveau.
  • De bereidheid hebben om de eigen thematiek in te brengen om daarmee te werken.

   OPLEIDINGSNIVEAU:

  • HBO denk- en werkniveau.

  INHOUD VAN DE OPLEIDING:

  NLP technieken op practitioners niveau met aanvullingen uit de Master practitioner opleiding.

   1. DE VOORONDERSTELLINGEN VAN DE NLP.

   2. NLP DOELKADER

   • Huidige en gewenste situatie, werken met hulpbronnen en afstemmen op de toekomst.
   • Vijf formele vormvoorwaarden voor doelen.
   • De TOTE: een cybernetisch model voor doelgericht handelen.
   • De structuur van de subjectieve ervaring: de samenhang tussen waarneming van de context,extern gedrag, emotionele toestand, denken en overtuigingen.
   • Criteria en de hiërarchie van criteria.

  3. VERANDERTECHNIEKEN

   • Ten minste drie manieren van patroonherkenning/herkadering.
   • Meerdere manieren om hulpbronnen op te roepen, te verankeren en te activeren.
   • Circle of excellence, collapsing anchors, change history.

   4. WAARNEMINGSTECHNIEKEN

   • Het ijken van non-verbale reacties (calibratie): leren zien in welke innerlijke toestand iemand op een bepaald moment is.
   • Zintuiglijke weergavesystemen: visueel, auditief, kinesthetisch, gustatorisch en olfactorisch.
   • Submodaliteiten: ervaringen veranderen door zintuiglijke kwaliteiten ervan te veranderen.
   • Predicaten en oogbewegingen: gedragingen die aangeven in welk voorkeursysteem iemand heeft.
   • Congruentie en incongruentie.  5. PATROONHERKENNING EN MODELLEN
   • Vaststellen van innerlijke strategieën: analyseren met welke denkstappen iemand een bepaald positief of negatief effect bereikt bij zichzelf.
   • Motivatiestrategieën.
   • Creativiteitstrategieën.
   • Leerpatronen.
   • Sorteerstijlen (optioneel).

   6. COMMUNICATIE EN DELEN

  • Zes-staps herkadering.
  • Onderhandelen tussen gedeelten: een model voor het oplossen van (innerlijke ) conflicten.
  • Overeenstemming zoeken op het niveau van de criteria.
  • Werken met metaforen: het gebruik van metaforen als veranderingspatroon en organiserend kader.

   7. TIJDORDENING:

  • De persoonlijke tijdlijn: een (visuele) weergave van verleden, heden en toekomst als kader voor NLP-interventies.

   8. MEERVOUDIGE WAARNEMING

  • Associëren en dissociëren: ervaringen herbeleven of ze op afstand houden.
  • Meervoudige waarnemingsposities.
  • Hiërarchie van logische niveaus.

   9. BASISVAARDIGHEDEN

  • Rapport: het vermogen tot afstemmen en leiden in verschillende kanalen, zoals criteria, woordkeus, zintuiglijke voorkeur, houding, gebaren en ademhaling.
  • Matchen/mismatchen.
  • Volgen en leiden (pacing and leading).

  10. TAALPATRONEN

  • Metamodel.
  • Miltonmodel.

  11. TESTVORMEN

  • Techniekbeheersing: zowel uitleggen als toepassen; met een flexibiliteit in vorm en toepassing.
  • Ecologische werkwijze en demonstratie in gedrag.

  12. WAARDEN

  • Belangrijke waarden.
  • Waarden versus doelen.
  • Definities.
  • Bronnen van waarden.
  • Opvragen van waarden.
  • Motivatie – waarden.
  • Structuur van het proces.
  • Effectieve ordening van waarden.

  13. LOGISCHE NIVEAUS

  • (Neuro)logische niveaus.
  • Alignment.
  • (Neuro)logische niveaus en de organisatie. 

  14. MEAT PROGRAMMA’S

  • Vier basis meta-programma’s.
  • Interne staat.
  • Intern proces.
  • Extern gedrag.

  15. ANDERE TECHNIEKEN

  •  Opsporen van de tijdlijn.
  • Belangrijke periodes.
  • Ho ó Pono Pono

   DOCENTEN:

  • Gina Corsius.
  • Jan Buteijn

   BEGELEIDING VAN DE CURSISTEN:

  • De cursisten worden tijdens de opleiding begeleid door de docenten.
  • Tussen de blokken in zijn de docenten zijn altijd via telefoon/voicemail of mail bereikbaar om vragen te beantwoorden.
  • Er zijn supervisie avonden of middagen om de cursisten extra te ondersteunen.
  • Door de hele opleiding heen worden de cursisten geobserveerd door de docenten hoe de inzet is en hoe er met de stof wordt omgegaan.
  • Tussen de blokken in te werken in oefengroepen.

  AANTAL CONTACTUREN:

  • De totale opleiding bestaat uit 16 dagen; 130 contacturen.
  • Het is verplicht om 80% van de contacturen aanwezig te zijn.

  DIDACTISCHE WERKWIJZE:

  • De opleiding bestaat uit 2 aaneengesloten cursusdagen per 3 a 4 weken.
  • Er wordt theoretische kennis gedoceerd en praktische geoefend onder begeleiding van de docenten.
  • Werken in oefengroepen.

  STUDIEBELASTING:

  • De cursus bestaat uit 130 docentcontacturen en ongeveer 10 uur per week aan zelfstudie. De totale studiebelasting komt dan  uit op 290 uur (10,5 ECTS).

  EXAMEN:

  • Een korte groepsdemo voor de trainer en medecursisten over een onderdeel van de Practitioneropleiding.
  CERTIFICERING:
  • De cursisten ontvangen, als er voldaan is aan de minimale contacturen van 80%, en het behalen van het examen het NLP-practitioner (plus) certificaat van ons instituut , alsmede het door de NVNLP erkende certificaat als NLP-Practitioner.

  DEELNEMERS:

  • De opleiding bestaat uit minimaal 8 deelnemers en uit maximaal 14 deelnemers.

  OPLEIDINGSPLAATS:

  • De opleiding zal plaatsvinden in Zoetermeer of op een nader te bepalen plaats.
  • Dit zal ruimschoots van te voren aangegeven worden aan de cursisten.

  KWALITEITSBEWAKING:

  • De kwaliteit van de opleiding wordt bewaakt door continue bij- en nascholing van de docenten wat direct in de praktijk wordt gebracht.
  • Bijhouden van relevante vakliteratuur.
  • Feedback van de cursisten.

  KERNCOMPETENTIES

  BREDE PROFESSIONALISERING:

  • In staat zijn om de cliënt een veilig gevoel te geven.
  • De klacht of hulpvraag volledig uit kunnen vragen.
  • Zich bewust zijn hoe de eigen communicatie over komt.
  • In staat zijn om onderliggende en sturende overtuigingen op te sporen.
  • Gebruik kunnen maken van hypotherapeutische technieken.
  • In staat zijn om de verkregen kennis toe te passen en te integreren.
  • In staat zijn om weerstand weg te nemen.
  CREATIVITEIT EN COMPLEXITEIT IN HANDELEN:
  • In staat zijn om verschillende oplossingen voor een opdracht te vinden.
  • In staat zijn om onderliggende en sturende overtuigingen op te sporen.
  • In staat zijn om mogelijkheden/vaardigheden aan te boren.
  • In staat zijn om overtuigingen te veranderen.
  • In staat zijn om de sturing van ongewenst gedrag duidelijk te maken en te motiveren om dit te veranderen.
  • In staat zijn om rapport op te bouwen.
  • In staat zijn om weerstand weg te nemen.
  • In staat zijn om het gesprek te sturen en te leiden.

  • Nieuwsflits

   Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook.
   Bekijk ook eens onze interessante Blog. Reacties zijn altijd welkom.

   Start cursus/opleiding
   - TR-EMI 17+18 augustus 2019:
   - NLP Communicatie start 3+4 maart 2019
   - Start 2019: NEI-opleiding
   - Coaching met Familieopstellingen start 14+15 sept. 2019
   Uiteraard zijn deze allen geaccrediteerd en/of erkend.

   Info avond of middag voor alles wat u wilt weten.
   Wij plannen regelmatig info middagen of avonden.
   Wij bieden ook de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken, zodat
   u onder het genot van een kopje thee of koffie, alles kunt vragen.
   Stuur ons dan wel een mailtje of bel ons.

  Accreditaties

  Wij zijn geaccrediteerd door onderstaande organisaties. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.

  Erkenning

  Wij zijn erkend door onderstaande beroepsverenigingen. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.