• BUCO trainingen

  de Colignystraat 11
  2713 EA Zoetermeer

  e-mail info@bucotrainingen.nl
  e-mail 079 – 352 07 65
 • Studieplan TR-EMI

  LEERDOEL VAN DE BIJ- /NASCHOLINGSCURSUS:

  • Bij- of nascholing voor ieder die al een coaching/therapie praktijk heeft.
  • Mensen coachen en motiveren om hun gewenste doelen te behalen.
  • Mensen te begeleiden om traumatische ervaringen te verminderen of weg te nemen.

  TOELATINGSEIS:

  • Minimaal 21 jaar zijn.
  • MBO denk- of werkniveau.
  • De bereidheid hebben om de eigen thematiek in te brengen om daarmee te werken.

   OPLEIDINGSNIVEAU:

  • MBO/HBO denk- en werkniveau.

  INHOUD VAN DE BIJ- /NASCHOLINGSCURSUS:

  • Geschiedenis van Eye Movement Integration.
  • Toepassingsgebied van Eye Movement Integration.
  • Principe van Eye Movement Integration.
  • Oogpatronen van de NLP.
  • Mogelijke reacties bij Eye Movement Integration.
  • EMI versus EMDR.
  • Traumatische herinneringen.
  • Ons brein.
  • Trauma.
  • Autonome zenuwstelsel.
  • Stress.
  • Uitgebreide stressreactie.
  • Informatie opvragen.
  • Contract.
  • Voorbereiding.
  • Stem en handbeweging.
  • Bepalen van grenzen.
  • Aan de slag met TR-EMI.
  • Instructies aan de cliënt
  • Oogbewegingen van de TR-EMI.
  • O-ring test.
  • Congruentietest of stoorcontrole.
  • De polariteitstest.
  • Eenvoudige switching verhelpen.
  • Het probleem zichtbaar maken.
  • Een positief gevoel installeren.

  DOCENTEN:

  • Gina Corsius.
  • Jan Buteijn.

  BEGELEIDING VAN DE CURSISTEN:

  • De cursisten worden tijdens de opleiding en ook tussen de opleidingsblokken door begeleid door de docenten.
  • Docenten zijn altijd via telefoon of mail bereikbaar om vragen te beantwoorden.
  • Tijdens de cursus  worden de cursisten geobserveerd door de docenten en waar nodig gecorrigeerd of geholpen.

  AANTAL CONTACTUREN:

  • De totale cursus bestaat uit 2 dagen, 16 contacturen.

  DIDACTISCHE WERKWIJZE:

  • De opleiding bestaat uit 2 aaneengesloten cursusdagen.
  • Het is verplicht om 100% van de contactdagen aanwezig te zijn.
  • Er wordt theoretische kennis gedoceerd en praktische oefenen gedaan onder begeleiding van de docenten.

  STUDIEBELASTING:

  • De cursus bestaat uit 16 docentcontacturen. Zelfstudie is niet noodzakelijk. De totale studiebelasting komt dan uit op 16 uur (0,5 ECTS).

  EXAMEN:

  • Aan deze cursus is geen examen verbonden.


   CERTIFICERING:

  • De cursisten ontvangen, na afloop en 100% aanwezigheid, een certificaat van deelname.

   DEELNEMERS:

  • De opleiding bestaat uit minimaal 4 deelnemers en uit maximaal 16 deelnemers.

   OPLEIDINGSPLAATS:

  • De opleiding zal plaatsvinden in Zoetermeer of op een nader te bepalen plaats.
  • Dit zal ruimschoots van te voren aangegeven worden aan de cursisten.

   KWALITEITSBEWAKING:

  • De kwaliteit van de opleiding wordt bewaakt  door continue bij- en nascholing van de docenten wat direct in de praktijk wordt gebracht.
  • Bijhouden van relevante vakliteratuur.
  • Feedback van cursisten.

  KERNCOMPETENTIES:

  BREDE PROFESSIONALISERING:

  • Een professionele houding ten opzichte van de cliënt.
  • Een goed ‘rapport’ kunnen maken met de cliënt zodat deze zich veilig voelt.
  • Volledige acceptatie van, en respectvolle houding naar de cliënt.
  • Volledig in je eigen energie kunnen blijven.
  • De cliënt kunnen begeleiden en eventuele weerstand kunnen ombuigen of doorbreken.
  • in staat zijn de verkregen kennis toe te passen en te integreren.
  • zich bewust zijn hoe de eigen communicatie  op de cliënt overkomt.

  PROBLEEMGERICHT WERKEN:

  • In staat zijn om de leiding te nemen en te houden in het werken met de cliënt.
  • In staat zijn om de klacht/hulpvraag grondig uit te vragen.
  • In staat zijn om het gedrag duidelijk te maken en te motiveren om dit te veranderen.
  • Kan de gebruikte techniek verantwoorden.

  • Nieuwsflits

   Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook.
   Bekijk ook eens onze interessante Blog. Reacties zijn altijd welkom.

   Start cursus/opleiding
   - TR-EMI 7+8 november 2020
   - NLP Communicatie
   - NEI opleiding
   - Coaching met Familieopstellingen 10+11 oktober 2020
   Voor al deze opleidingen/cursussen, bel of mail voor informatie.

   Uiteraard zijn deze allen geaccrediteerd en/of erkend.

   Info avond of middag voor alles wat u wilt weten.
   Wij plannen regelmatig info middagen of avonden.
   Wij bieden ook de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken, zodat
   u onder het genot van een kopje thee of koffie, alles kunt vragen.
   Stuur ons dan wel een mailtje of bel ons.

  Accreditaties

  Wij zijn geaccrediteerd door onderstaande organisaties. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.

  Erkenning

  Wij zijn erkend door onderstaande beroepsverenigingen. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.