• BUCO trainingen

  de Colignystraat 11
  2713 EA Zoetermeer

  e-mail info@bucotrainingen.nl
  e-mail 079 – 352 07 65
 • Studieplan NEI-opleiding

  LEERDOEL VAN DE OPLEIDING:

  • Aanvulling voor een ieder die al een coaching/therapeutische praktijk heeft.
  • Mensen coachen en motiveren om hun gewenste doelen te behalen.
  • Blokkades op ruimen en patronen doorbreken.
  • De huidige ongewenste strategie achterhalen en een nieuwe installeren.
  • Streven naar optimale vitaliteit en gezondheid van de mens.
  • Als korte beroepsopleiding. of als deelopleiding

  TOELATINGSEIS:

  • Minimaal 21 jaar zijn.
  • MBO denk- of werkniveau.
  • De bereidheid hebben om de eigen thematiek in te brengen om daarmee te werken.

   OPLEIDINGSNIVEAU:

  • HBO denk- en werkniveau.

   INHOUD VAN DE OPLEIDING o.a.:

  • Leren werken met spiertesten.
  • De Chinese 5-elementen leer, acupressuur en orgaan reflexpunten.
  • De relaties tussen emoties, organen en de acupressuur en orgaan reflexpunten.
  • Hoe emoties worden opgeslagen in het geheugen en hoe dit alle cellen beïnvloed.
  • Werken met een tijdlijn.
  • Energetische verloop en handhaving van een ziektebeeld.
  • Energetische bescherming.
  • Blokkades, switching en zelfbescherming.
  • Locatie Orgaanreflexpunten.
  • Testprotocollen.
  • Hoe mensen zich emotioneel blokkeren en hoe dit te doorbreken.
  • Negatieve en positieve patronen
  • Hoe neem je een anamnese af.
  • Acceptatie, vergiffenis, permissie, keuze enz.
  • Wat miasma’s zijn en hoe je er mee kunt werken.
  • Overdracht en tegenoverdracht.
  • Kernpatronen en overtuigingen.
  • Wat chakra’s zijn en hoe je deze kunt gebruiken.
  • Werken met  Bach bloesems
  • Vitamines en voedingssupplementen.
  • De 3-lagen test.
  • De PIP en verdieping.
  • Een logische uitleg geven bij een emotionele diagnose.
  • Welke overtuigingen en programma’s  er worden gebruikt  en hoe je deze kunt ombuigen.

   DOCENTEN:

  • Gina Corsius.
  • Jan Buteijn.

  BEGELEIDING VAN DE CURSISTEN:

  • De cursisten worden tijdens de opleiding en ook tussen de opleidingsblokken door begeleid door de docenten.
  • Docenten zijn altijd via telefoon of mail bereikbaar om vragen te beantwoorden.
  • Er zijn avonden en/of middagen beschikbaar om de cursisten extra te ondersteunen.
  • Door de hele opleiding heen worden de cursisten geobserveerd door de docenten.
  • Er wordt gelet op hun inzet en hoe ze met de stof wordt omgegaan.
  • Er wordt gelet op het persoonlijke proces van de cursist.
  • Dus, kort gezegd, de examinering begint in principe al op de eerste dag!

  AANTAL CONTACTUREN:

  • De totale opleiding,incl. examendag, bestaat uit 24 dagen, 184 contacturen.
  • Het is verplicht om 80% van de contacturen aanwezig te zijn.

  DIDACTISCHE WERKWIJZE:

  • De opleiding bestaat uit modules en deze worden gegeven in 2/3 aaneengesloten cursusdagen per 3 a 4 weken.
  • De modules bestaan uit 2 tot 6 dagen per module.
  • Aansluitend aan de behandelde theoretische stof wordt  deze, onder begeleiding van de docenten, in de praktijk gebracht.

  STUDIEBELASTING:

  • De cursus bestaat uit 64 docentcontacturen en min. 10 uur per week aan zelfstudie. De totale studiebelasting komt dan  uit op min.470 uur (17 ECTS).
  • Hierin is meegerekend: het examen en het opstellen van een reflectieverslag en het uitwerken van de casussen. 

  EXAMEN:

  • Op de 24e dag, ongeveer 12 weken na de laatste lesdag, vindt het examen plaats.
  • Het examen bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.
  • Het theoretische deel  bestaat uit meerkeuzevragen.
  • Het praktische deel bestaat uit een behandeling van een interventie met een ‘cliënt’.
  • Een 1 op 1 gesprek tussen docent en cursist.
  • Een reflectieverslag + 5 casus verslagen, die 2 weken voor de examendag, ter beoordeling bij de docenten moet zijn ingeleverd.

  CERCITICERING THEORETISCHE EN PRAKTISCHE EXAMEN:

  • Het theoretische examen dient met minimaal een 6 te worden afgesloten.
  • Het praktische deel omvat het beoordelen van de kerncompetenties aan de hand van het werken met een ‘cliënt’.

  KERNCOMPETENTIES:

  BREDE PROFESSIONALISERING:

  • Een professionele houding ten opzichte van de cliënt.
  • Een goed ‘’ rapport’’ kunnen maken met de cliënt zodat deze zich veilig voelt.
  • Een volledige acceptatie van, alsmede het hebben van een respectvolle houding naar de cliënt.
  • Volledig in je eigen energie kunnen blijven.
  • Bewust zijn van eventuele overdracht en tegenoverdracht en daarop adequaat kunnen reageren.
  • De cliënt kunnen begeleiden en eventuele weerstand kunnen ombuigen of doorbreken, zodat de cliënt gemotiveerd wordt  om de voor de cliënt juiste weg te volgen.
  • In staat zijn om diepgaand gebruik te maken van emotioneel evenwicht.
  • In staat zijn om goed met de toegepaste kinesiologie, in dit geval de O-ring test, te werken.
  • In staat zijn om gebruik te maken van de pin-code.
  • In staat zijn om de thymus power move te gebruiken.
  • In staat zijn om te werken met de chakra’s en elementen.
  • In staat zijn om met de aangeboden middelen een energetische diepte analyse te maken.

   PROBLEEMGERICHT WERKEN:

  • In staat zijn om de klacht / hulpvraag grondig ui te vragen.
  • In staat zijn om de onderliggende en sturende overtuigingen op te sporen.
  • In staat zijn om gedachte- en denkfouten helder en  inzichtelijk te maken.
  • In staat zijn om een behandelplan te maken.
  • In staat zijn om de energetisch opgehaalde problematiek en oplossing in een verhaal te zetten om dit duidelijk te maken naar de cliënt
  • In staat zijn om verbanden de leggen in verschillende patronen en gebeurtenissen en deze duidelijk te maken en te gebruiken.
  • In staat zijn om de boodschap goed over te brengen.

  METHODISCH EN REFLECTIEF DENKEN EN HANDELEN:

  REFLECTIEVERSLAG:

  De cursist is verplicht om een reflectie verslag te maken en hierin staat o.a beschreven:

  • Hoe ben je  de opleiding begonnen.
  • Wat was je doel.
  • Wat heb je ervan geleerd.
  • Wat heeft het met je gedaan.
  • Waar ben je tegenaan gelopen, hoe heeft dit je sterke en zwakke kanten gereflecteerd.
  • Aan welke onderwerpen heb je gewerkt en hoe ben je daarmee aan het werk gegaan.
  • Welke inzichten heeft dit gegeven, ben je in staat om je eigen rol te evalueren.

   CASUS:

  De cursist is verplicht om gedurende de opleiding  5 casus verslagen te maken en hierin staat o.a. beschreven:

  • Aangeven op welke manier je met ‘cliënten hebt gewerkt.
  • Wat was hiervan de uitkomst en hoe heb je dit gecommuniceerd.
  • Heb je een ‘’verhaal’’ kunnen maken waardoor de cliënt inzicht heeft gekregen.
  • Heb je goed in je eigen energie kunnen blijven?
  • Zo niet wat heb je dan gedaan om dit wel te kunnen?
  • Heb je hier overdracht en tegenoverdracht bemerkt en hoe ben je hier mee om gegaan?

   CERTIFICERING:

  • Het theoretische deel moet met een voldoende (6) zijn afgerond.
  • Het reflexie verslag moet met een voldoende zijn beoordeeld.
  • Het praktische deel moet voldoende zijn beoordeeld.
  • De 5 casussen moeten met een voldoende zijn beoordeel.
  • Als aan deze 4 onderdelen goed is voldaan, ontvangt de cursist een diploma.
  • Als er geen examen wordt gedaan ontvangt de cursist een certificaat van deelname.
  • Bij onvoldoende prestatie op 1 of meer onderdelen is er de mogelijkheid tot her/examen.

  DEELNEMERS:

  • De opleiding bestaat uit minimaal 4 deelnemers en uit maximaal 14 deelnemers.

   OPLEIDINGSPLAATS:

  • De opleiding zal plaatsvinden in Zoetermeer of op een nader te bepalen plaats.
  • Dit zal ruimschoots van te voren aangegeven worden aan de cursisten.

  KWALITEITSBEWAKING:

  • De kwaliteit van de opleiding wordt bewaakt  door continue bij- en nascholing van de docenten wat direct in de praktijk wordt gebracht.
  • Bijhouden van relevante literatuur.
  • Feedback van de cursisten.

  • Nieuwsflits

   Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook.
   Bekijk ook eens onze interessante Blog. Reacties zijn altijd welkom.

   Start cursus/opleiding
   - TR-EMI 7+8 november 2020
   - NLP Communicatie
   - NEI opleiding
   - Coaching met Familieopstellingen 10+11 oktober 2020
   Voor al deze opleidingen/cursussen, bel of mail voor informatie.

   Uiteraard zijn deze allen geaccrediteerd en/of erkend.

   Info avond of middag voor alles wat u wilt weten.
   Wij plannen regelmatig info middagen of avonden.
   Wij bieden ook de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken, zodat
   u onder het genot van een kopje thee of koffie, alles kunt vragen.
   Stuur ons dan wel een mailtje of bel ons.

  Accreditaties

  Wij zijn geaccrediteerd door onderstaande organisaties. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.

  Erkenning

  Wij zijn erkend door onderstaande beroepsverenigingen. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.