• BUCO trainingen

  de Colignystraat 11
  2713 EA Zoetermeer

  e-mail info@bucotrainingen.nl
  e-mail 079 – 352 07 65
 • Studieplan Coaching met familieopstellingen

  LEERDOEL VAN DE CURSUS:

  • Bij- of nascholing  voor een ieder die al een coaching-praktijk heeft.
  • Mensen coachen en motiveren om hun gewenste doelen te behalen.
  • Inzicht geven en mensen naar een oplossing begeleiden.
  • Beeldende weergave van de problematiek.

  • TOELATINGSEIS:
  • Minimaal 21 jaar.
  • HBO denk- of werkniveau.
  • De bereidheid hebben om eigen thematiek in te brengen en daarmee te werken.

  OPLEIDINGSNIVEAU:

  • HBO denk- en werkniveau.

  INHOUD VAN DE OPLEIDING:

  • Inleiding en historie Systemisch Werk.
  • Wat zijn systemen.
  • Deel van het familiesysteem.
  • Lidmaatschap van een systeem.
  • Systeem – systematisch – systemisch.
  • Systeemenergie.
  • Genogram en hoe doe je dit.
  • Wat is belangrijk na een genogram.
  • Wetmatigheden, dynamieken en symptomen.
  • Innerlijke houding.
  • In contact met de systeemenergie.
  • Vastberaden in leiderschap.
  • Iedereen zijn/haar lot gunnen.
  • In harmonie met iedereen.
  • Eigen thema’s.
  • Het lege midden.
  • Verloop van opstelling innerlijke voorbereiding.
  • Feiten en het genogram.
  • Wat stel ik op en hoe.
  • Wat is het beeld van de opstelling en hoe beëindig ik de opstelling.
  • Verschillende gevoelens en geweten.
  • Het effect, begrijpen, accepteren.
  • Afbakening, teruggave, plek.
  • En heel veel oefeningen tussendoor om deze stof eigen te maken.

  DOCENTEN:

  • Gina Corsius.
  • Jan Buteijn.

  BEGELEIDING VAN DE CURSISTEN:

  • De cursisten worden tijdens de opleiding en ook tussen de opleidingsblokken in begeleid door de docenten.
  • Docenten zijn altijd via telefoon of e-mail bereikbaar om vragen te beantwoorden.
  • Er zijn avonden of middagen beschikbaar om de cursisten extra te ondersteunen.
  • Door de hele opleiding heen worden de cursisten geobserveerd door de docenten hoe de inzet is en hoe er met de lesstof wordt omgaan.

  AANTAL CONTACTUREN:

  • De totale cursus bestaat uit 8 dagen, plus 1 toetsingsdag, 72 contacturen.

  DIDACTISCHE WERKWIJZE:

  • De opleiding bestaat uit 2 aaneengesloten cursusdagen per 3 a 4 weken.
  • Het is verplicht om minimaal 90% van de contactdagen aanwezig te zijn.
  • Er wordt theoretische kennis gedoceerd en praktische oefeningen gedaan onder begeleiding van de docenten.

  STUDIEBELASTING:

  • De cursus bestaat uit 72 docentcontacturen en per week ongeveer 19 uur zelfstudie. De totale studiebelasting komt dan uit op 488 uur (20 ECTS).
  • Dit omvat het praktische oefenen en de theorie bestuderen.
  • Het lezen van de aanbevolen boeken.
  • Met ”proef” cliënten oefenen.
  • Dit probleem uitwerken en verslag maken van deze cliënten.
  • Intervisie en supervisie.

  EXAMEN:

  • Ongeveer 2 maanden na de laatste lesdag vindt een toets plaats over de theoretische stof.
  • Een praktische toets met een ”cliënt” welke tot een goed einde moet worden gebracht.
  • Een verslag van 3 behandelde ”cliënten” 
  • Een verslag wat deze opleiding met jou als cursist heeft gedaan.


   CERTIFICERING:

  • De cursisten ontvangen, als er voldaan is aan de minimale contacturen van 90%, en het examen met goed gevolg is afgelegd, een certificaat.
  • Wanneer de cursist geen examen aflegt, ontvangt de cursist een bewijs van deelname.
  • Als het examen niet met goed gevolg afgelegd is er altijd de mogelijkheid om aan een hertoetsing te voldoen. 

   DEELNEMERS:

  • De opleiding bestaat uit minimaal 4 deelnemers en uit maximaal 14 deelnemers.

   OPLEIDINGSPLAATS:

  • De opleiding zal plaatsvinden in Zoetermeer of op een nader te bepalen plaats.
  • Dit zal ruimschoots van te voren aangegeven worden aan de cursisten.

   KWALITEITSBEWAKING:

  • De kwaliteit van de opleiding wordt bewaakt  door continue bij- en nascholing van de docenten wat direct in de praktijk wordt gebracht.
  • Bijhouden van relevante vakliteratuur.
  • Feedback van cursisten.

  KERNCOMPETENTIES:

  BREDE PROFESSIONALISERING:

  • In staat zijn om de cliënt een veilig gevoel te geven.
  • In staat zijn om de klacht/hulpvraag grondig uit te vragen.
  • Handelen naar en zich bewust zijn van de ethische aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening.
  • In staat zijn om de eventuele weerstand van de cliënt om te buigen of te doorbreken.

  PROBLEEMGERICHT WERKEN

  • In staat zijn om de dynamieken te herkennen.
  • In staat zijn om een genogram te maken en dit interpreteren.
  • In staat zijn om een opstelling met voorwerpen in een 1 op 1 situatie  neer te zetten en te interpreteren.
  • In staat zijn om de leiding te nemen en te houden in de opstelling naar de cliënt.
  • De aangeleerde techniek in een opstelling toe kunnen passen.

  • Nieuwsflits

   Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook.
   Bekijk ook eens onze interessante Blog. Reacties zijn altijd welkom.

   Start cursus/opleiding
   - TR-EMI 7+8 november 2020
   - NLP Communicatie
   - NEI opleiding
   - Coaching met Familieopstellingen 10+11 oktober 2020
   Voor al deze opleidingen/cursussen, bel of mail voor informatie.

   Uiteraard zijn deze allen geaccrediteerd en/of erkend.

   Info avond of middag voor alles wat u wilt weten.
   Wij plannen regelmatig info middagen of avonden.
   Wij bieden ook de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken, zodat
   u onder het genot van een kopje thee of koffie, alles kunt vragen.
   Stuur ons dan wel een mailtje of bel ons.

  Accreditaties

  Wij zijn geaccrediteerd door onderstaande organisaties. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.

  Erkenning

  Wij zijn erkend door onderstaande beroepsverenigingen. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.