Exameneisen NEI-opleiding

1. Examen:

 • De cursist is verplicht om 80% van de contacturen aanwezig te zijn geweest.
 • Op de 24e dag van de NEI opleiding vindt het examen plaats en dit bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.
 • Het theoretische deel (2 uur), bestaat uit meerkeuze  vragen en open vragen.
 • Het praktische deel (2 uur), bestaat uit een behandeling van een casus met een ‘cliënt’.
 • Een 1 op 1 gesprek tussen docent en cursist.
 • Reflexie-verslag, moet 3 weken voor het examen zijn ingeleverd.
 • 3 Casus verslagen, moeten 3 weken voor het examen zijn ingeleverd.
2. Theoretisch examen

Het theoretische examen dient met minimaal een voldoende te worden afgesloten.
 • Dit deel van het examen omvat:
  • Kennis hebben van de gedoceerde stof en dit  op papier weer te geven.
3. Praktisch examen

Het praktische examen omvat de volgende kerncompetenties:
 • Brede professionalisering.
  1. Een professionele houding ten opzichte van de cliënt.
  2. Een goed ‘rapport’ kunnen maken met de cliënt zodat deze zich veilig voelt.
  3. Volledige acceptatie van en respectvolle houding naar de cliënt.
  4. In staat zijn om volledig in je eigen energie te kunnen blijven.
  5. Zich bewust zijn van eventuele overdracht en tegenoverdracht en daarop adequaat kunnen reageren.
  6. De cliënt kunnen begeleiden en eventuele weerstand kunnen ombuigen of doorbreken, zodat de cliënt gemotiveerd wordt  om de, voor de cliënt beste weg, te volgen.
  7. In staat  zijn om diepgaand gebruik te maken van emotioneel evenwicht.
  8. In staat zijn om  goed met de toegepaste kinesiologie (de o-ring test) te werken.
  9. In staat zijn om gebruik te kunnen maken van de pin-code.
  10. In staat zijn om de ‘thymus power move’ te gebruiken.
  11. In staat zijn om te kunnen werken met de chakra’s en elementen.
  12. In staat zijn om met de aangeboden middelen een energetische diepte analyse te kunnen maken.
 • Probleemgericht werken.
  1. In staat zijn om de klacht / hulpvraag grondig uit te vragen.
  2. In staat zijn om de onderliggende en sturende overtuigingen op te sporen.
  3. In staat zijn om gedachte- en denkfouten helder en inzichtelijk te maken.
  4. In staat zijn om een behandelplan te maken.
  5. In staat zijn om de energetisch opgehaalde problematiek en oplossing in een verhaal te zetten, om dit duidelijk te maken naar de cliënt.
  6. In staat zijn om verbanden de leggen in verschillende patronen en gebeurtenissen, deze duidelijk te maken aan de cliënt en deze te kunnen gebruiken.
  7. In staat zijn om de boodschap goed over te brengen.

4. Methodisch en reflectief denken en handelen.

De cursist is verplicht om de volgende verslagen in te dienen met tenminste de aangegeven inhoud:

 •  Zelfreflectie:
  1. Met welke intentie ben je  deze opleiding begonnen.
  2. Wat was je doel.
  3. Wat heb je van de opleiding geleerd.
  4. Wat heeft de opleiding met je gedaan.
  5. Waar ben je tegenaan gelopen, hoe heeft dit je sterke en zwakke kanten gereflecteerd.
  6. Aan welke onderwerpen heb je gewerkt en hoe ben je daarmee aan het werk gegaan.
  7. Welke inzichten heeft dit gegeven, ben je in staat om je eigen rol te evalueren.
 • Casus (min. 3 stuks):
  1. Hoe de cursist met een ‘proef’ cliënten gewerkt heeft en een verslag over hoe je dit hebt gedaan’.
  2. Wat was hiervan de uitkomst en hoe heb je dit gecommuniceerd.
  3. Welk ‘’verhaal’’ de cursist heeft kunnen maken waardoor de cliënt inzicht heeft gekregen.

 5. Certificering:

 • Het theoretische deel moet met een voldoende  afgerond worden.
 • Het reflexie-verslag moet met een voldoende beoordeeld worden.
 • Het praktische deel moet voldoende beoordeeld worden.
 • De 3 casussen moeten met een voldoende beoordeeld worden.
 • Als aan deze 4 onderdelen goed is voldaan, ontvangt de cursist een diploma.
 • Als er geen examen wordt gedaan ontvangt de cursist een certificaat van deelname.
 • Bij onvoldoende prestatie op 1 of meer onderdelen is er de mogelijkheid tot (mondeling) herexamen.
 • Nieuwsflits

  Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook.
  Bekijk ook eens onze interessante Blog. Reacties zijn altijd welkom.

  Start cursus/opleiding
  - TR-EMI 17+18 augustus 2019:
  - NLP Communicatie start 3+4 maart 2019
  - Start 2019: NEI-opleiding
  - Coaching met Familieopstellingen start 14+15 sept. 2019
  Uiteraard zijn deze allen geaccrediteerd en/of erkend.

  Info avond of middag voor alles wat u wilt weten.
  Wij plannen regelmatig info middagen of avonden.
  Wij bieden ook de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken, zodat
  u onder het genot van een kopje thee of koffie, alles kunt vragen.
  Stuur ons dan wel een mailtje of bel ons.

Accreditaties

Wij zijn geaccrediteerd door onderstaande organisaties. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.

Erkenning

Wij zijn erkend door onderstaande beroepsverenigingen. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.