AVG

BUCO trainingen en Personal Coaching Gina Corsius, gevestigd aan De Colignystraat 11 2713 EA  Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bucotrainingen l De Colignystraat 11 2713EA  Zoetermeer +31693108628

Gina Corsius is de Functionaris Gegevensbescherming van BUCO trainingen en Personal Coaching. Zij is te bereiken via info@bucotrainingen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

BUCO trainingen en Personal Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

BUCO trainingen en Personal Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens betreffende:

 • Uw gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bucotrainingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BUCO trainingen en Personal Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

BUCO trainingen en Personal Coaching neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BUCO trainingen  of Personal Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BUCO trainingen en Personal Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  Persoonsgegevens,zoals : naam/adres/opleiding/resultaat en wij hanteren een bewaartermijn voor BUCO trainingen 3 jaar om deze personen nog te benaderen als ze een opleiding bij ons hebben gevolgd. Bij Personal Coaching bewaren wij de gegevens zoals: naam/adres/geb. datum/persoonlijke informatie 5 jaar omdat cliënten binnen een bepaalde tijd terug kunnen komen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BUCO trainingen en Personal Coaching verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BUCO trainingen en Personal Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BUCO trainingen en Personal Coaching maakt gebruikt van cookies, zie hiervoor onze privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je melden bij Gina Corsius die hier zorgt voor draagt voor BUCO trainingen en Personal Coaching. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indien om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bucotrainingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfofo MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. BUCO trainingen en Personal Coaching zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. BUCO trainingen en Personal Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https:///autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BUCO trainingen en Personal Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bucotrainingen.nl.

 • Nieuwsflits

  Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook.
  Bekijk ook eens onze interessante Blog. Reacties zijn altijd welkom.

  Start cursus/opleiding
  - TR-EMI 17+18 augustus 2019:
  - NLP Communicatie start 3+4 maart 2019
  - Start 2019: NEI-opleiding
  - Coaching met Familieopstellingen start 14+15 sept. 2019
  Uiteraard zijn deze allen geaccrediteerd en/of erkend.

  Info avond of middag voor alles wat u wilt weten.
  Wij plannen regelmatig info middagen of avonden.
  Wij bieden ook de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken, zodat
  u onder het genot van een kopje thee of koffie, alles kunt vragen.
  Stuur ons dan wel een mailtje of bel ons.

Accreditaties

Wij zijn geaccrediteerd door onderstaande organisaties. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.

Erkenning

Wij zijn erkend door onderstaande beroepsverenigingen. Door op het betreffende logo te klikken, gaat u direct naar hun website.